ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Φεμινισμός. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΠΟΥΡΙΤΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΥΡΙΤΑΝΙΣΜΟΣ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Πουριτανισμός. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Αγγλικός Εμφύλιος Πόλεμος. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΠΡΟΝΤΕ

ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΠΡΟΝΤΕ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Αδερφές Μπροντέ. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Άνοδος και Επέκταση Αυτοκρατορίας. ΑΚΡΟΑΣΗ:

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Η Βίβλος του Βασιλιά Ιακώβου. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Βικτωριανή Εποχή κατά την Βρετανική Αυτοκρατορία. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΕΠΟΧΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΕΠΟΧΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Βικτωριανή Εποχή Θέση της Γυναίκας. ΑΚΡΟΑΣΗ:

ΕΠΟΧΗ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΧΗ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Εποχή Ρομαντισμού. ΑΚΡΟΑΣΗ:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΥ ΦΟΞ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΥ ΦΟΞ Πληροφορίες βιβλίου: Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Η Ιστορία του Γκάϋ Φοξ. ΑΚΡΟΑΣΗ: