ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Πληροφορίες βιβλίου:

Britain the great history, σε παρουσίαση Μαίρης Παπαδοπούλου. Εμπνευσμένο από τα βιβλία και τα χειρόγραφα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας, Ιούλιος Βερν, σχετικά με την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Θέμα podcast, Αγγλικός Εμφύλιος Πόλεμος.

ΑΚΡΟΑΣΗ: