Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1879

Πληροφορίες βιβλίου:

Τυπωμένο το 1879 στην Σμύρνη. Το βιβλίο επίσης αναφέρει και το ζήτημα των μοναστηριών του Λείμωνος στην Μυτιλήνη.

Download

Σε υψηλή ανάλυση

Online εργαστήριο έρευνας: